Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Ontwikkeling & organisatie » Work Ability Index

Work Ability Index (Ilmarinen, 1999)

De Work Ability Index (WAI) meet het werkvermogen. Daarmee wordt de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is zijn/haar huidige werkzaamheden uit te voeren bedoeld. Een goed werkvermogen draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerker.

De WAI is ontwikkeld door professor Juhani Ilmarinen van het Finnish Institute of Occupational Health. De WAI-vragenlijst bevat vragen over onder andere werkvermogen, gezondheid, eventuele beperkingen en vitaliteit. Uit de antwoorden op de vragen komt een score. Hoe hoger de score, hoe beter het werkvermogen. Een lage score voorspelt een verhoogd risico op uitval. Daarnaast geeft de WAI aan dat er iets mis is, niet wat er mis is.

Er zijn in totaal 7 dimensies en 71 items, de vragenlijst kost ongeveer 15 tot 20 minuten om in te vullen.

Links:
http://www.blikopwerk.nl
http://www.bewegenwerkt.nl/monitor-duurzame-inzetbaarheid-modi/