Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Leiderschap

Beleid

 • App Veilig Huisbezoek

  Op huisbezoek heb je te maken met onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op je veiligheid. Dat vraagt om een andere benadering als het gaat om veiligheid tijdens je werk. De mobiele app Veilig Huisbezoek helpt je om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen.

  28 december 2017

  Lees verder >>
 • PreGo! Tip – Troost bieden

  Je cliënt is geconfronteerd met tegenslag. Jij en familieleden kunnen dan zóveel doen om steun te bieden. Lees deze PreGo! Tip eens door, en vul aan naar eigen inzicht.

  19 januari 2018

  Lees verder >>
 • Escaleren en deëscaleren

  Escaleren is het stap voor stap ernstiger (laten) worden van een situatie, waardoor zo’n toestand ontstaat dat je niet meer terug kan. Als je escalatie wilt voorkomen, moet je er voor zorgen vroegtijdig signalen van opbouwende spanning bij jezelf of je cliënt te herkennen en hier op te reageren. Die reactie is gericht op het wegnemen van de spanning. Dat noemt men deëscaleren.

  18 januari 2018

  Lees verder >>
 • PreGo! Tip – Geef erkenning

  Mensen die ziedend zijn, staan als het ware op knappen. Er is weinig voor nodig om de bom te doen barsten. Dit betekent dat je sommige reacties beter kunt laten, zoals ter verantwoording roepen, opnieuw frustreren, niet serieus nemen.

  25 januari 2018

  Lees verder >>