Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Fysieke belasting

Home » Werkomstandigheden & cultuur » Fysieke belasting
 • Instrumenten fysieke belasting – TilThermometer

  Met de TilThermometer kun je heel eenvoudig op afdeling niveau in kaart brengen wat de fysieke belasting en wat de zorgzwaarte is. Door dit regelmatig te doen, kun je vergelijken hoe dit zich ontwikkelt. In de TilThermometer deel je de cliënten in per mobiliteitsklassen en vul je in welke hulpmiddelen bij cliënten transfers en ADL-activiteiten gebruikt worden. Het instrument analyseert op grond van de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting of er sprake is van fysieke overbelasting. Het brengt heel snel in beeld waar nog extra aandacht nodig is om gezond te werken.

  12 januari 2018

  Lees verder >>
 • Instrumenten fysieke belasting – Rug- of RisicoRadar

  De RisicoRadar is een instrument waarmee niet-cliëntgebonden activiteiten op fysieke (over)belasting beoordeeld kunnen worden. Met de checklist controleer je aan de hand van de praktijkrichtlijnen of er sprake is van een risicovolle activiteit, of het knelpunt wel of niet urgent is, en of het als een knelpunt ervaren wordt. Het is een mooi instrument om met het team verbetermogelijkheden te bedenken en te implementeren.

  12 januari 2018

  Lees verder >>
 • Instrumenten fysieke belasting – Transferprotocol

  Een Transferprotocol is een (digitaal) formulier waarop de afspraken staan die de zorgverleners met de cliënt maken over de wijze van tillen/verplaatsing en de wijze van zorgverlening. De afspraken zijn gebaseerd op de praktijkrichtlijnen fysieke belasting. Het vastleggen van de afspraken ondersteunt dat alle betrokken zorgverleners de praktijkrichtlijnen toepassen.

  12 januari 2018

  Lees verder >>