Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Werkomstandigheden & cultuur » Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Het merendeel van de medewerkers in de sector Zorg en Welzijn werkt met hart en ziel voor zijn kwetsbare cliënten. Toch worden zorg- en welzijnsorganisaties soms geconfronteerd met medewerkers die strafbaar gedrag plegen jegens cliënten. Vervolgens kunnen deze medewerkers ‘ongestoord’ van organisatie naar organisatie trekken. Dit veroorzaakt onveiligheid, emotionele en materiële schade met grote impact op cliënten, familie en collega’s.

Daarom is het Waarschuwingsregister ontwikkeld. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een belangrijk instrument tegen diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgmedewerkers. Het register draagt bij aan de integriteit van zorgmedewerkers en de kwaliteit van zorg. Het is een beveiligde internetapplicatie waarin medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, voor 2 tot 4 jaar worden geregistreerd. Daarnaast is het register een aanvulling op de Verklaring Omtrent Gedrag.

Aanvulling op VOG

De afgelopen jaren zijn er al maatregelen genomen door zorg- en welzijnsorganisaties om te voorkomen dat bijvoorbeeld medewerkers die eerder cliënten mishandeld of bestolen hebben opnieuw aan de slag kunnen. Veel zorg- en welzijnsorganisaties vragen inmiddels een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van (nieuwe) medewerkers. Dit systeem alleen is echter niet waterdicht. Een VOG wordt op grond van juridisch relevante antecedenten in de praktijk bijna niet geweigerd. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is daarom een aanvullend instrument dat door het veld is ontwikkeld en bijdraagt aan de integriteit van zorgmedewerkers en aan de zorgkwaliteit.

Aansluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Op dit moment kunnen alleen organisaties uit de langdurige zorg zich aansluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Namelijk:

  • Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VV&T)
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Gehandicaptenzorg (GHZ)

Het is de bedoeling om in de loop van 2018 het register sectorbreed te ontwikkelen, zodat alle organisaties in de sector Zorg en Welzijn kunnen deelnemen.

Voordelen van aansluiten

Als werkgever zijn er meerdere voordelen om aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn:

  • Voldoen aan Vergewisplicht
  • Verscherpen werving & selectie
  • Preventieve werking
  • Verhogen kwaliteit van de zorg
  • Verbetering exitbeleid
  • Problemen worden niet doorgeschoven naar collega-organisaties

Tarieven aansluiten

In 2017 en 2018 is aansluiting bij het Waarschuwingsregister gratis.
Je gaat in 2019 pas betalen voor het lidmaatschap. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie (aantal fte).

Meer informatie vind je op de website van het Waarschuwingsregister.