Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Werkomstandigheden & cultuur » Utrechtse Burnout Schaal

Utrechtse Burnout Schaal – UBOS (Schauffeli & Dierendonck, 2000)

De Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) meet de mate van een burn-out. Het kan medewerkers met burn-outklachten onderscheiden van gezonde werknemers, maar daarnaast ook van medewerkers met andere psychiatrische klachten.

Uit het onderzoek van de UBOS blijkt dat de drie dimensies van burn-out negatief samenhangen met de drie dimensies van de UBES. Onderdelen van de vragenlijst UBOS zijn onder andere:

  • Uitputting: vermoeidheid als gevolg van het werk
  • Distantie: de houding ten opzichte van het werk
  • Competentie: de mate in staat het werk goed te doen.

De vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en kan zowel individueel als op groepsniveau worden afgenomen.

Meer informatie vind je op: www.pearsonclinical.nl