Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Persoonlijke ontwikkeling » De Utrechtse Bevlogenheid Schaal

De Utrechtse Bevlogenheid Schaal

De Utrechtse Bevlogenheid Schaal (UBES) van Schaufeli (2004) meet de mate van bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zouden namelijk minder kans hebben op een burn-out.

De UBES bestaat uit een vragenlijst en is ook bekend als de UWES (Utrecht Work Engagement Scale) vragenlijst. De betrouwbaarheid en validiteit zijn goed.

De vragenlijst

Uit later onderzoek van de UBOS blijkt dat de drie dimensies van burnout negatief samenhangen met de drie dimensies van de UBES. Onderdelen van de vragenlijst zijn onder andere:

  • Vitaliteit
  • Toewijding
  • Absorptie

Het invullen van de UBES kost ongeveer 5 –10 minuten en kan zowel groepsgewijs als individueel gebeuren.

De vragenlijst vind je hier. Lees voor gebruik de handleiding.