Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Ontwikkeling & organisatie » Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

De zorg verandert en daarmee ook het werken in de zorg. In het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ van CNV en RegioPlus wordt ingezet op het arbeidsmarktfit maken en het behouden van werknemers in de zorg. Het project is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties en is een initiatief van CNV, in samenwerking met RegioPlus en de 14 regionale werkgeversorganisaties, dat ondersteund wordt door FNV. Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ mogelijk te maken.

Voor wie?

De gratis loopbaanimpuls wordt gegeven aan mensen die:

  • Werken of willen werken in zorg of welzijn
  • Al langere tijd niets aan hun loopbaan hebben gedaan
  • Het gevoel hebben dat dit wel moet om weer aan het werk te komen of om een andere baan in zorg en welzijn te krijgen
  • En daar graag hulp bij willen hebben

Heeft jouw organisatie werknemers die aan bovenstaande eisen voldoen? Stel ze dan op de hoogte van deze kans! Medewerkers kunnen zich zelf aanmelden op www.sterkinjewerk.nl. Ze zien dan direct of ze in aanmerking komen voor het gratis loopbaanimpuls.