Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Werkomstandigheden & cultuur » Maatregelen agressie

Maatregelen agressie

 

Als u de veiligheid op de werkvloer wilt vergroten, is er een heel scala aan mogelijkheden. U moet rekening houden met wet- en regelgeving en er op letten dat maatregelen door medewerkers, cliënten en bezoekers geaccepteerd worden. Laat u niet verleiden tot een impulsieve beslissing, bijvoorbeeld omdat er zich een ernstig incident heeft voor gedaan. Ga doordacht te werk, betrek cliënten en medewerkers bij uw keuzes.

“Een van de jongeren was luidruchtig, cliënt zei hier wat van. Kreeg grote mond terug. Dit ontaarde in bekvechten waarna cliënt jongere achterna zat. De moeder van de jongere bemoeide zich er mee, waarna cliënt tegen haar begon. ‘Wat wil je nou?’ Andere groepsleden begonnen de moeder te verdedigen, waarna cliënt ook anderen uitdaagde.’Wat moet je nou?’ Uit de Maatschappelijke Opvang.

Aan welke maatregelen kunt u denken?

Wij hebben de voornaamste preventieve maatregelen voor u op een rijtje gezet. Kijken we naar de recente literatuur, onderzoeksverslagen, voorschriften uit de Arbo wet komen we tot een zevental maatregelen. Hiermee hebt u alle relevante aandachtsgebieden te pakken en sluit u aan bij recente inzichten. Het gaat om:

  1. Registreren en analyseren van incidenten
  2. Organiseren van Opvang en Nazorg
  3. Teamoverleg voeren
  4. Het veilig inrichten van het werkproces
  5. Het nemen van (bouw-) technische maatregelen
  6. Vaardigheden van medewerkers versterken
  7. Het beleidsmatig aanpakken

Let op

Het gaat er niet om een keuze te maken uit deze zeven maatregelen. Nee, u moet op elk van deze onderwerpen actie ondernemen. De vraag is alleen hoe u dat het best kunt doen. Het antwoord zal per werksoort verschillen.