Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Ontwikkeling & organisatie » Duurzame Inzetbaarheid Index

Duurzame Inzetbaarheid Index

De Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX) geeft inzicht in zowel oorzaken als de stand van zaken rondom inzetbaarheid, waarmee concrete stuurinformatie wordt verkregen. Door middel van de DIX worden de kernwaarden van DI in kaart gebracht. De WAI is een optioneel onderdeel, daarbij zijn aansluitende en verdiepende modules mogelijk. De vragenlijsten waaruit de DIX is opgebouwd zijn valide en betrouwbaar.

Kernwaarden van de DIX:

  • gezondheid & energie
  • vakkennis & vaardigheden
  • motivatie & betrokkenheid
  • werk/privé balans.

Link: http://www.tno.nl. Zoek vervolgens op DIX.