Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Ontwikkeling & organisatie » Definitie duurzame inzetbaarheid

Definitie duurzame inzetbaarheid

De uitdaging is om de komende jaren ondanks de krimp, de ontgroening en vergrijzing voldoende en kwalitatief zorgpersoneel in te kunnen blijven zetten. Beleid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van groot belang.

Binnen zorg- en welzijnsorganisaties staat het steeds vaker op de agenda. Zo blijkt uit onderzoek van Transvorm in 2014, dat 15% van haar aangesloten organisaties een beleidsplan voor duurzame inzetbaarheid heeft.

18% van de organisaties geeft aan regelmatig onderzoek uit te voeren naar de inzetbaarheid van medewerkers. Dit is een flinke toename sinds 2012, toen was het percentage 7%. Men heeft vooral behoefte aan recente publicaties, hulpmiddelen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan, themabijeenkomsten en workshops. Het ondersteunen bij de inzet van meetinstrumenten wordt eveneens als een behoefte genoemd. Voor Transvorm is dit reden om activiteiten op te zetten die de organisaties ondersteunen.

Wat is “Duurzame inzetbaarheid”?

Duurzaam inzetbare werknemers doen hun werk met energie (vitaliteit), kunnen het werk fysiek en mentaal aan (werkvermogen) en zijn in staat om hun werk nu én in de toekomst te behouden (employability).

Definities:

  • Vitaliteit: energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met groot doorzettingsvermogen (Schaufeli en Bakker, 2007).
  • Inzetbaarheid/werkvermogen: de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren (Ilmarinen et. al. 2005).
  • Employability: vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen zowel in eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector (De Vries et al, Van Vuuren 2011).

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten”. Duurzame inzetbaarheid impliceert verantwoordelijkheden en uitdagingen voor zowel de werkgever als de werknemers (Van der Klink, ZonMw, 2012).