Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Ontwikkeling & organisatie » De Quickscan: hoe vitaal is ons team?

De Quickscan: hoe vitaal is ons team?

Het Huis van Werkvermogen is een krachtige metafoor om het gesprek over duurzame inzetbaarheid op gang te brengen. De Quickscan Hoe vitaal is ons team? is speciaal ontwikkeld om te gebruiken tijdens teambijeenkomsten (werkoverleggen).

Daarbij gaat het om de ‘kijk’ van teamleden op onderdelen van duurzame inzetbaarheid binnen het team (gezondheid, competenties, waarden en arbeid). Deze quickscan is zeer geschikt voor zelfsturende teams.

Quickscan: Hoe vitaal is ons team

Achtergrondinfo Quikscan: Hoe vitaal is ons team