Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Ontwikkeling & organisatie » De Performer

De Performer (Bernaards & Meurs, 2009)

De Performer is een hulpmiddel om Duurzame Inzetbaarheid in kaart te brengen. Dit gebeurt met behulp van 48 modules. Het hulpmiddel is ontwikkeld door de ArboUnie. Het is een (online) interactief programma om werkdruk tegen te gaan. De Performer gaat uit van de WAI.

Het bestaat uit vragenlijsten en daarnaast een gezondheidsevaluatie door de bedrijfsarts. De betrouwbaarheid en validiteit van De Performer zijn onbekend.

Domeinen/modules:

  • Vitaliteit en lifestyle
  • Inzetbaarheid en motivatie
  • (Sociale) veiligheid en welzijn
  • Werkomstandigheden
  • Functiegerichtheid

Meer informatie vind je op: www.arbounie.nl